ગુજ્જુ ગુંડો @gujju_gundo

gujju_gundo

ગુજ્જુ ગુંડો. ⏺️સાચી વાતો..કડવા શબ્દો 🔸માન...મર્યાદા...મોભો 🔹વટ...વચન...વેર 🔸પ્રેમ કરુણા દયા 🔹ફેન ઓફ ભગતસિંહ♥️ 🔹admin:@i_am_last_bencher 🔹Paid Pro. Availab https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thunkable.android.tusharjiparmar.Saurastra_Ni_Rasdhaar_1

  • 359 posts
  • 9.691 followers
  • 286 following

ગુજ્જુ ગુંડો (@gujju_gundo) Recent Photos and Videos

Advertisements

Advertisements

Advertisements